0%

Hartelijk dank voor uw bereidheid om deel te nemen aan dit onderzoek.

We gaan het hebben over de behandeling van patiënten met begrijp vaccins.

Dit onderzoek duurt ongeveer 5 minuten

Klik op onderstaande pijl om de algemene voorwaarden te bekijken.
Het onderzoek voldoet aan de AVG en alle internationale/plaatselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en wordt uitgevoerd binnen de gedragscodes van de Market Research Society, BHBIA en EphMRA.


Door de weblink voor de vragenlijst in te voeren, bevestigt u dat u het volgende begrijpt en ermee akkoord gaat:

  • Ik begrijp dat dit onderzoek is bedoeld om mijn opvattingen te weten te komen voor marktonderzoeksdoeleinden met betrekking tot de ontwikkeling van marketingcampagnes, voorlichtingsmateriaal en de ontwikkeling van nieuwe commerciële producten Door de Universiteit Antwerpen EN NIET IS BEDOELD ALS PRODUCTPROMOTIE.
  • Ik ga ermee akkoord dat alles wat ik zie of lees tijdens dit onderzoek als vertrouwelijk dient te worden behandeld. Alle informatie die in de loop van dit onderzoek wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend gepresenteerd om reacties op die informatie te onderzoeken en dient te worden beschouwd als hypothesen over wat er gezegd kan worden over een product of een ziektebeeld. Het mag niet worden gebruikt om beslissingen te beïnvloeden buiten de context van het onderzoek.
  • Ik begrijp dat alle informatie die ik verstrek strikt vertrouwelijk wordt behandeld en dat de resultaten van het onderzoek worden samengevoegd om een algemeen beeld te verkrijgen van de opvattingen over de gebieden die in dit onderzoek worden behandeld. Ik blijf anoniem tenzij ik er toestemming voor geef dat bekend wordt wie ik ben. Mijn persoonlijke informatie zal niet zonder mijn toestemming worden doorgegeven aan een andere organisatie.
  • Ik bevestig dat ik de mededelingen op de vorige pagina's heb gelezen, begrepen en aanvaard, en dat ik op basis hiervan bereid ben door te gaan met het marktonderzoek.

    Klik op de volgende links voor het volledige Privacybeleid en de Algemene voorwaarden